Hvad har de unge tilfælles og hvordan hjælper vi dem?

De fleste af de unge, som bliver henvist til os, er helt uafklarede i forhold til, hvordan de kommer videre i livet – og ikke mindst føler de sig fastlåste. Mange er gået helt i stå og er ikke i stand til at “se lyset” ved egen hjælp, fordi deres situation er blevet helt uoverskuelig. Det gælder ofte i forhold til uddannelse, job, økonomi, sundhed, misbrug, venner, fritidsinteresser og bolig.

Nogle har haft en kriminel løbebane, har måske en ADHD diagnose – og andre kan være hjemløse. Uanset, hvad der er udfordringen for den enkelte, tager vi fat i dét, som fylder mest – og ser med friske øjne på den unge og hele situationen. Vi ved, at alting hænger sammen og derfor hjælper vi den unge indenfor alle relevante områder – ud fra princippet om “hjælp til selvhjælp”.

Motivation er en vigtig faktor

Fælles for de unge, som vi arbejder med, er, at de er i en vanskelig situation, men at de er motiverede for, at der skal ske en forandring. Det er et godt udgangspunkt for at samarbejde og i fællesskab finder vi en løsning på alle udfordringerne. Den unge får “ryddet op i rygsækken” og kan komme godt ind i voksenlivet.

Hvordan det foregår i praksis

Vi tilbyder forskellige kompetenceafklarende afklaringsforløb i forhold til beskæftigelse og uddannelse, som er skræddersyet efter den unges behov og ønsker.

Vi har lejligheder, hvor den unge kan opholde sig midlertidigt, mens han/hun bliver afklaret. I forhold til afklaring etablerer vi “snusepraktikker” i relevante virksomheder, søpraktikker eller yder hjælp til at komme i gang med en uddannelse.

Vi arbejder altid “en til én” med udgangspunkt i en fast gruppe af tydelige voksne, som coacher og støtter den unge i at holde fokus – også når det er svært. Vi har dog også andre forløb, hvor vi f.eks. tilbyder mentor- og bostøtte i eget hjem og vi tilbyder desuden hjælp til jobsøgning.

I vore forløb har vi tradition for et tæt samarbejde med sagsbehandleren, som løbende bliver opdateret på udviklingsprocessen og vores arbejde med den unge.

 

Læs mere om hvilke forløb vi tilbyder på vores hjemmeside: www.platypuserhverv.dk

Leave a reply

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

required

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.