“Kickstart dit liv” – nyt 13-ugers intensivt afklaringsforløb med fokus på krop, psyke og uddannelse. 

Vi har netop sammensat et nyt forløb, som består af en dybdegående analyse, intensiv afklaring i forhold til arbejdsmarkedet, miljøskift samt et efterfølgende mentorforløb, som munder ud i en uddannelsesplan. I hele processen indgår relevante behandlingstilbud.

”Kickstart dit liv” tager udgangspunkt i unge over 18 år, der endnu ikke er afklaret omkring job eller uddannelse og hvor udfordringerne kan skyldes angst, stress, misbrug, lavt selvværd eller manglende selvtillid.

 

Målgruppe

Forløbet henvender sig især til aktivitetsparate unge, der har svært ved at overholde aftaler og ikke møder op i de tilbud de bliver visiteret til. Vi har et særligt fokus på fastholdelse og støtter den unge i at få opbygget stabilitet.

 

 Mål

Målet er at få vanskeligt stillede unge gjort klar til uddannelse. Unge med vanskeligheder skal ”ha’ sig selv med”, før de kan klare sig igennem uddannelsessystemet, derfor har vi et særligt fokus på udredning og behandling, så der kommer balance imellem krop og psyke.

 

Forløbsbeskrivelse

”Kickstart dit liv” er et 13 ugers afklaringsforløb, hvor der indgår en intensiv afklaring med særlig fokus på de udfordringer de sårbare unge står over for. Under forløbet vil den unge opleve et miljøskift, idet der tidligt i forløbet er indlagt et 2 ugers ophold i Faaborg eller Svendborg, hvor den unge bliver indkvarteret i én af vores lejligheder. I løbet af de 2 uger iværksætter vi en relevant virksomhedspraktik, samtidig med vi lægger særligt vægt på balance i krop og psyke igennem f.eks. fysiurgisk massageterapi eller hvad vi skønner den unge har behov for.

Når den unge vender hjem til sin egen bolig, iværksættes ny praktik i nærmiljøet og behandlingen fortsættes efter behov.

”Kickstart dit liv” indeholder en helhedsorienteret og tværfaglig screening, der afdækker og beskriver den unges nuværende situation, herunder familieforhold, netværk, økonomi, bolig, misbrug, helbred, ressourcer og barrierer samt måler motivationen for forandring og beskriver mulige fremtidsplaner og fremtidsdrømme.

Der vil i forløbet være fokus på personlig udvikling og afklaring, som har til formål at styrke den unge i at træffe sunde valg og skabe en god fremtid for sig selv. Der vil derfor tidligt i forløbet blive udvalgt redskaber, der passer til og er motiverende for den enkelte således, at den unge allerede under forløbet vil være i gang med at planlægge og arbejde med delmål, der er vigtige for at nå det endelige mål.

I den afsluttende vurdering vil der blive lagt vægt på forholdet mellem barrierer og motivation, da vi skønner, at det er væsentlige områder, der har betydning for det opnåede resultat. Dét at give den unge en ”ny start” – at se på borgeren med ”nye øjne” – er i sig selv inspirerende og motiverende.

Under forløbet orienteres sagsbehandleren løbende skriftligt og forløbet ender med en skriftlig vurdering af den unge og et forslag til en uddannelsesplan, der giver sagsbehandleren et solidt beslutningsgrundlag i forhold til, hvilke foranstaltninger, der fremadrettet kan iværksættes for at hjælpe den unge med at komme videre i job eller uddannelse.

iStock_000004283840Small_spejlvendt

Indhold

Analyse (2 uger)

De første to uger af forløbet vil vi gennem samtaler og brug af forskellige redskaber, blive klogere på hvilke udfordringer den unge står overfor. Forløbet foregår i den unges hjem eller i nærhed heraf, så vi under trygge rammer kan skabe den nødvendige tillid, der danner grundlag for et godt samarbejde. Samtalerne munder ud i en foreløbig vurdering af den unges kompetencer og funktionsniveau, hvilket vi tilpasser den ”intensive afklaring” efter.

 

Intensiv afklaring (2 uger)

Under den intensive afklaring vil den unge blive udsat for et miljøskift, der har til formål at kickstarte den nye udvikling. Vi indkvarterer den unge i én af vores lejligheder i enten Faaborg eller Svendborg og alle aktiviteter vil i løbet af de to uger foregå i nærhed heraf.

Den intensive afklaring indeholder to elementer: Virksomhedspraktik og behandling. I et nyt miljø hjælpes den unge i gang med en virksomhedspraktik, der har til formål at skabe stabilitet i hverdagen og afklare den unges funktionsniveau og kompetencer. Der er mulighed for massiv støtte, hvis den unge har svært ved at stå op og komme afsted, da vi gerne udfører morgenvækning og også transport, hvis det er nødvendigt i starten. Det er vigtigt den unge får succes med praktikken og oplever sig selv på en ny måde.

Behovet for støtte ogbehandling er meget individuelt, men vi stiller forskellige kompetencer og redskaber til rådighed, som kan anvendes for at dække afdække den unges styrker og svagheder. Det kunne f.eks. være:

 

•         Adfærdsterapi •         Kognitiv terapi
•         Fysiurgisk massage •         Kropsbevidsthed
•         Mode/makeup/styling/fotografering •         Samtaleterapi
•         Kost og motion •         Sund mad
•         Hypnose •         Mindfulness
•         Meditation •         Søvnproblemer
•         Stress •         Negative tankemønstre

 

 

Behandlingen foregår sideløbende med den unge er i praktik, så metoderne og effekten kan anvendes i praksis. Når den intensive afklaring er afsluttet, kan behandlingen fortsætte i de efterfølgende uger, hvor den unge opholder sig i egen bolig.

Både analysefasen og den intensive afklaring vil tidligt i forløbet synliggøre de udfordringer den unge står med, både personligt og i forhold til uddannelse og arbejde. Vi vil under hele forløbet arbejde med afklaring og motivation i forhold uddannelse, så vi sammen med den unge kan få lagt en realistisk uddannelsesplan.

 

Mentorforløb – herunder behandling og arbejdstræning (9 uger)

I de første fire uger er udviklingen blevet kickstartet på mange områder, men i mentorforløbet er det tid til at arbejde videre og samle op i et mentorstøttet efterværn, hvor vi sikrer fastholdelse og fortsat udvikling. Under mentorforløbet bor den unge i eget hjem.

 

Behandling

De behandlinger, der i de første uger iværksættes i samarbejde med den unge, vil alt efter behov kunne fortsætte under mentorforløbet. Hvis der er mistanke om en psykisk diagnose eller måske dobbeltdiagnose, igangsætter vi en udredning i det ordinære behandlingssystem. Hvis der er misbrugsproblematikker indleder vi et samarbejde med misbrugscentret.

 

Arbejdstræning

Nu hvor den unge er kommet op i gear og har gennemført et 2 ugers intensivt forløb, er det vigtigt at fastholde den positive udvikling. Alt efter behov iværksætter vi en længerevarende praktik i nærmiljøet eller måske snusepraktikker, hvis den unge endnu ikke er afklaret mht. uddannelse.

 

Helhedsorienteret

Vi arbejder helhedsorienteret, så alle de områder i den unges liv, hvor der fortsat er udfordringer eller barrierer der spænder ben for at starte i uddannelse, bliver der løbende fulgt op på og arbejdet med. I mentorforløbet yder vi praktisk hjælp i forhold til at udføre den plan vi sammen har lagt. Det kunne f.eks. være:

 

•         Coachende samtaler •         CV og ansøgning
•         FVU-test •         Personlighedstest
•         ADL i eget hjem •         Jobsøgning
•         Besøg hos studievejleder •         Træning og motion
•         Økonomisk rådgivning •         Udredning

 

 

Afsluttende vurdering og uddannelsesplan

Under forløbet orienteres sagsbehandleren skriftligt omkring processen og så snart den unge er klar til det, lægges der en uddannelsesplan. Hele forløbet ender i en afsluttende vurdering, der indeholder følgende:

  • Profilbeskrivelse med styrker og svagheder, udfordringer og opmærksomhedspunkter
  • Detaljeret uddannelsesplan og fremtidsplan
  • Evt. behandlingsplan for udfordringer, der skal arbejdes med i fremtiden.

Der afholdes et afsluttende evalueringsmøde med sagsbehandler og den unge.

 

Hvis du er interesseret i at høre mere om forløbet, så kontakt Anni Khattab på telefon 22 92 43 38 eller ak@platypuserhverv.dk for yderligere oplysninger.

Leave a reply

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

required

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.