NEO PI-R personlighedstest

NEO PI-R er en psykologisk test, der bruges til en individuel afklaring. Det er en metode der giver et nuanceret billede af personlige ressourcer og udviklingsområder. Testen er en af de bredest funderede personlighedstest på markedet, og den bagvedliggende teori er den mest alment anerkendte inden for personlighedspsykologien.

NEO PI-R benyttes som et dialogværktøj og er derfor et særdeles effektivt arbejdsredskab. Testen giver en tydelig indsigt i evner indenfor kommunikation, samarbejde, stærke sider og eventuelle udviklingspunkter.

NEO PI-R bygger på videnskabeligt gennemarbejdede metoder. Testen kan derfor give en større indsigt for bedre muligheder i eget liv. Derudover giver testen også et klart billede af, hvilke personlige karakteristika, der bedst matcher en konkret arbejdsfunktion.

Modellens udgangspunkt er, at personligheden kan beskrives ved 5, grundlæggende personlighedstræk:

 • Emotionelle reaktioner
  • Stresshåndtering, ro og impulsivitet
 • Ekstroversion
  • Den sociale side, samarbejde og grad af udadvendthed
 • Åbenhed
  • Opmærksomhed på egne følelser, fantasi og lysten til at tilegne sig ny viden
 • Venlighed
  • Viljen og lysten til at hjælpe andre
 • Samvittighedsfuldhed
  • Orden, fuldføre opgaver, pålidelighed, selvdisciplin og punktlighed

Testen består af 240 spørgsmål, som det tager 30-40 minutter at besvare. Spørgsmålene skal besvares ud fra den første indskydelse, da det som regel er den mest korrekte.

Resultatet af testen vil være udgangspunktet for en efterfølgende samtale med en af Platypus certificerede konsulenter.

Samtalen vil typisk have en varighed af 2 timer med fokus på personlige styrker og hvilke mål man kan nå ved at bruge og udvikle disse.

Endelig vil der blive talt om udviklingspunkter, og hvordan man bedst arbejder med dem.

 

Leave a reply

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

required

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.