Vi har løst opgaver for:Alternativ anbringelse til unge fra 15 år – udslusning – overgangsbolig – efterværn


Afklaringsforløbet henvender sig til unge fra 15 år, som har behov for et miljøskift og en midlertidig bolig, samt afklaring i forhold til uddannelse og arbejde. Forløbet er en proces, hvor der arbejdes med den unges personlige, sociale og faglige udviklingspotentiale, og munder ud i den unge etableres i egen bolig.

Kontakt

Kunne du tænke dig at høre mere, er du velkommen til at kontakte mig, på nedenstående telefon nr.:

Anni Khattab

22 92 43 38


Send en email

Læs Daniels historie

Læs Benjamins historie

Succeshistorier

I Platypus får man bare hjælp til alting.
Efter at have været ude at sejle, er jeg blevet meget klogere på mig selv – og har fået meget mere selvtillid.

En pessimist ser forhindringer i enhver mulighed, en optimist ser muligheder i enhver forhindring

Winston Churchill

Som nævnt i: